เกี่ยวกับเรา

เริ่มก่อตั้งกลุ่มในปี ๒๕๓๙  โดยการรวมตัวกันของเพื่อนบ้านที่มีอาชีพทางการเกษตร ทำสวน ทำไร่  จำนวน  8  ครอบครัว ที่มีวิชาชีพทางด้านการทำเรือในโรงงานมาก่อน ประกอบกับหมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรม  เช่นมีกิจกรรมการขี่ช้าง  ล่องแพ  เป็นต้น   ในตอนแรกเป็นการทำผลิตภัณฑ์จากไม้จามจุรี เช่น ทำเกมส์ไม้  ทำเรือจำลอง ชนิดต่าง ๆ   ต่อมาได้พัฒนาการทำเรือจำลองจาก  ไม้สัก  ซึ่งมีลวดลายเนื้อไม้ที่สวยงาม  และมีอายุการใช้งานได้ยาวนานกว่า    ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้น จำนวน  18 ครอบครัว

 

อัตลักษณ์/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

  1. มีความปราณีตสวยงาม
  2. ใช้เศษวัสดุเหลือใช้จากการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
  3. สามารถผลิตสินค้าได้ทุกรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า
  4. การผลิตต่อเนื่อง  ส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ตรงเวลาและครบตามจำนวน
  5. รับประกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

  1. ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่แบรนด์) เลขที่  ๔๐๐๑/๕๔
  2. มผช.เลขที่ ๖๗๓-๒/๘๐ (ชม),มผช.เลขที่ ๒๒๓๒-๖/๘๐ (ชม)
  3. OTOP คัดสรร ๒  ดาว ปี ๒๕๕๓
  4. OTOP คัดสรร ๓  ดาว ปี ๒๕๕๕
  5. OTOP คัดสรร   ๕  ดาว ปี ๒๕๕๙