เรือหางแมงป่อง

เรือหางแมงป่อง

เรือจำลอง เรือหางแมงป่อง
เรือจำลอง เรือหางแมงป่อง

ลักษณะเด่นของเรือหางแมงป่อง

เป็นเรือประวัติศาสตร์ของล้านนา ใช้สำหรับขนส่งสินค้าทางแม่น้ำปิงในสมัยที่ยังไม่มีรถไฟ

วัสดุที่ใช้ในการทำเรือใบจำลอง – เรือหางแมงป่อง

  1. ไม่สัก
  2. สีชิลเลอร์
  3. แล็กเกอร์
  4. ไม้ไผ่จักรสาน (ในการเคลือบใช้เวลาในการเคลือบประมาณ 3-4 ครั้ง)

ขนาดของเรือจำลอง - เรือหางแมงป่อง

  • ขนาดความยาว 59 เซนติเมตร (มีไซส์เดียว)

ราคาเรือหางแมงป่อง

  • ราคาส่งลำละ 1,000 บาท
  • ราคาปลีกลำละ 1,900 บาท
  • ระยะเวลาในการจัดทำ 100 ลำต่อเดือน
  • ซื้อเรือหางแมงป่อง 30 ลำ ขึ้นไปลดราคาเหลือลำละ 1,000 บาท