เรือสำเภาจีนไซส์ XL

เรือจำลอง เรือสำเภาจีน ไซส์ XL

เรือใบจำลอง เรือสำเภาจีน ไซส์ XL
เรือสำเภาจีน ไซส์ XL

ลักษณะเด่นของเรือสำเภาจีน

ใบของเรือจะมีความโค้งเฉียง ตัวเรือทำจากไม้สักทั้งลำ จะมีเหรียญนำโชคจากจีนแถมไปให้ ขนาด ยาว 1 เมตร 20 เซนติเมตร (วัดจากหัวเรือถึงท้ายเรือ)

วัสดุที่ใช้ทำสำเภาจีนไซส์ XL

  1. ไม่สัก
  2. สีชิลเลอร์
  3. แล็กเกอร์ (ในการเคลือบใช้เวลาในการเคลือบประมาณ 3-4 ครั้ง)

ราคาเรือสำเภาจีนไซส์ XL

  • ราคาส่ง 4,000 บาท
  • ราคาปลีก 9,000 บาท
  • ระยะเวลาในการทำ 100 ลำต่อเดือน
  • ซื้อ 30 ลำ ขึ้นไปลดราคาเหลือลำละ 4,000 บาท