เรือสำเภาจีนไซส์ 2s

เรือจำลอง เรือสำเภาจีน ไซส์ 2S

เรือสำเภาจีน ไซส์ 2s
เรือสำเภาจีน ไซส์ 2s

ลักษณะเด่นของเรือสำเภาจีน

ใบของเรือจะมีความโค้งเฉียง ตัวเรือทำจากไม้สักทั้งลำ จะมีเหรียญนำโชคจากจีนแถมไปให้ ขนาด ยาว 45 เซนติเมตร (วัดจากหัวเรือถึงท้ายเรือ)

วัสดุที่ใช้ทำสำเภาจีนไซส์ 2S

  1. ไม่สัก
  2. สีชิลเลอร์
  3. แล็กเกอร์ (ในการเคลือบใช้เวลาในการเคลือบประมาณ 3-4 ครั้ง)

ราคาเรือสำเภาจีนไซส์ 2S

  • ราคาส่ง 700 บาท
  • ราคาปลีก 1,900 บาท
  • ระยะเวลาในการทำ 100 ลำต่อเดือน
  • ซื้อ 30 ลำ ขึ้นไปลดราคาเหลือลำละ 700 บาท