เรือสำเภาจีน หัวมังกร(โซนเวียดนาม)

เรือใบจำลอง - เรือสำเภาจีน หัวมังกร(โซนเวียดนาม)

เรือใบจำลอง เรือสำเภาจีน หัวมังกร
เรือสำเภาจีน หัวมังกร

ลักษณะเด่นเรือสำเภาจีนหัวมังกร

หัวเรือเป็นหัวมังกร ตัวเก็บของมีขนาดใหญ่ ตัวท้องเรือใหญ่ ใบเรือมีทั้งใบโค้งและใบเรือเฉียง สามารถทำได้ทั้งใบเรือเฉียงและใบเรือตรง ขนาด ยาว 75 เซนติเมตร (วัดจากหัวเรือถึงท้ายเรือ)

วัสดุที่ใช้ทำเรือสำเภาจีนหัวมังกร

  1. ไม้สัก
  2. สีชิลเลอร์
  3. แล็กเกอร์ (ในการเคลือบใช้เวลาในการเคลือบประมาณ 3-4 ครั้ง)

ราคาเรือสำเภาจีนหัวมังกร

  • ราคาส่ง 2500บาท
  • ราคาปลีก 5900 บาท
  • ระยะเวลาในการทำ 50 ลำต่อเดือน
  • ซื้อ 30 ลำ ขึ้นไปลดราคาเหลือลำละ 2500 บาท