เรือกระแชง

ลักษณะเด่นของเรือกระแชง

เรือใบจำลอง - เรือกระแชร์
เรือใบจำลอง - เรือกระแชร์

เป็นเรือขนข้าวของชาวภาคกลาง ขนาด ยาว 42 เซนติเมตร (มีไซส์เดียว)

วัสดุที่ใช้ในการทำเรือกระแชง

  1. ไม่สัก
  2. สีชิลเลอร์
  3. แล็กเกอร์
  4. ไม่ไผ่จักรสาน (ในการเคลือบใช้เวลาในการเคลือบประมาณ 3-4 ครั้ง)

ราคาเรือใบจำลอง – เรือกระแชง

  • ราคาปลีก 1,900 บาท
  • ราคาส่ง 1,000 บาท
  • ซื้อเรือกระแชง 30 ลำ ขึ้นไปลดราคาเหลือลำละ 1,000 บาท
  • ระยะเวลาในการทำเรือกระแชง 100 ลำต่อเดือน

*หมายเหตุ ถ้าลูกค้าสั่งสินค้าเยอะใช้เวลาในการทำประมาณ 1เดือน ครั่ง ถึง 2 เดือน