สาระน่ารู้

สืบเนื่องมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน คนไทยผูกพันกับศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่เกี่ยวพันกับน้ำอย่างแนบแน่น ทั้งในด้านการดำรงชีวิตการคมนาคม และโดยเฉพาะด้านการค้าที่ยังมีให้พบเห็น และศึกษาได้แม้ในปัจจุบัน เรือจึงเป็นพาหนะที่สำคัญยิ่ง นอกจากจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว ยังถูกนำมาใช้ในการประกอบพระราชพิธีต่างๆ อีกด้วย เรือใบ เรือสำเภา และเรือแบบอื่น ที่เป็นเรือจำลองขนาดเล็ก ประดิษฐ์ขึ้นจากไม้ ถือเป็นสิ่งตกแต่งบ้านที่ดีมาก เรือจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของการค้าขาย ความมั่นคงและการเดินทาง การตกแงบ้านด้วยเรือจำลองจะบันดาลให้คุณมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศเสมอ และมีเงินทองมั่งคั่งพูนสุข หากทำธุรกิจการค้าก็จะประสบความสำเร็จได้ผลกำไรงามนอกจากนี้แล้วเรือยังเป็นสัญลักษณ์ของความสำราญบานใจ